Praktisk info til grundejeren.

Når du har en grund eller hus i Orøgaard Grundejerforening, så er der medlemspligt. Kontingentet kan variere i forhold til de udgifter som foreningen afholder. Her i 2022 er beløbet kr. 1.150.- hvilket det har været i nogle år. Opkrævning udsendes april med forfald er 1. juni, således at det er betalt inden der afholdes generalforsamling. Denne afholdes holdes medio juni.

Som grundejer har du/I ”part” i hele områdets grusveje, asfaltvejen Orøgaardsvej fællesgrunden Mågestien 2 og strand/mole området. Det er til vedligehold af de områder den største del af pengene anvendes til. Vi er 94 grundejere, hvor af enkelte har to grunde.

Vi er fornuftigt konsolideret, men det koster også en del når der skal renoveres på disse områder. Der hensættes årligt til dette, ligesom eventuelt overskud fordeles ud på hensættelser.

Molens omkostninger deles med Enghaven, idet der er en aftale om fordeling af udgifter i forhold til parceller.

Der er en bålplads på strandområdet, hvor grenaffald kan lægges. Ikke haveaffald, idet vi brænder bålet af til Skt. Hans hvis vejrforholdene er til det. Grenene skal placeres inde for stenene og kast endelig langt og højt. Så kan der være mere. Haveaffald kan afleveres døgnet rundt på genbrugspladsen. Denne har åbent lørdag formiddag hele året, samt onsdag eftermiddag i sommerhalvåret

Grundejerforeningen varetager også Orøgaard Vandværk, som man ligeledes er medlem af som grundejer.

Gældende vedtægter for begge foreninger ligger her på hjemmesiden, under de respektive områder.

Man skal selv holde beplantningen ud mod vej. Det omhandler rabatten ind til skel og klipning i 2 meters højde. Vi får foretaget en klipning i højden (over de 2 meter) efter behov.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og står altid til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Der er god tradition for, at alle bidrager når der skal tages lidt fat på et eller andet. Der afholdes en årlig arbejdsdag (2 – 3 timer), hvor nogle ting bliver ordnet.

Men nyd området fuldt ud. Pas på det og vis hensyn og respekter hastigheden på grusvejene – maks. 20 km/t.