Mægler info

Grundejerforeningen har 94 medlemmer. Årligt kontingent 2021 kr. 1150.-. Kontingentet dækker et kalender år, og har forfald 1.6.

Foreningen vedligeholder Orøgaardsvej (asfalt), grusvejene og strand/mole området. Strand og mole området er fælles areal, som tilhører grundejerforeningen.

Orøgaard vandværk drives af foreningen. Der betales en fast afgift, samt en kubikmeter pris efter forbrug. Vand afregnes maj og november. Fast afgift udgør 2021 kr. 1150.-

Ved salg laves der ikke afregning. Dette må indgå i refusionsopgørelsen. Både grundejerbidrag og vandafregning kan tilmeldes betalingsservice.
Vedtægter og love er på hjemmesiden.

Ved overtagelse af ejendom er der ingen indmeldelsesgebyr.

Der er en Facebook side, som er forbeholdt grundejere. Søges under Orøgaard.