Mægler info

Grundejerforeningen har 94 medlemmer. Årligt kontingent 2022 kr. 1.150.-. Kontingentet dækker et kalender år og har forfald 1. juni.

Foreningen vedligeholder Orøgaardsvej (asfalt), grusvejene og strand-/mole- området. Strand og moleområdet er fællesareal, som tilhører grundejerforeningen.

Orøgaard vandværk drives af foreningen. Der betales en fast afgift, samt en kubikmeter pris efter forbrug. Vand afregnes maj og november. Fast afgift udgør i 2023 kr. 1.187,50.

Ved salg laves der ikke afregning. Dette må indgå i refusionsopgørelsen. Både grundejerbidrag og vandafregning kan tilmeldes betalingsservice.
Vedtægter og love er på hjemmesiden.

Ved overtagelse af ejendom er der intet indmeldelsesgebyr.

Der er en Facebook-gruppe, som er forbeholdt grundejere. Søges under Orøgaard.