Brandinstrukser

Ved brand

Alarmér naboerne og foreningens brandkorps. Benyt BILHORNET både om
dagen og natten og/eller RÅB ”BRAND”.
Få sovende mennesker ud af husene.

Slukning

Medvirk til at bekæmpe branden sammen med vores eget brandkorps.
Slukningsudstyr findes i brandhuset (skuret) på foreningens grund.
Bomnøglen passer til låsene i brandhuset. Alternativt slå glasset i nøgleboksen i stykker og brug den nøgle
(Adgang kun tilladt ved brand eller øvelser).

Brug af åben ild.

Omgang med åben ild i skoven SKAL ske med største forsigtighed. Levende
lys og fakler m.v. må ikke benyttes i haver og i skoven.
Al afbrænding i skoven er FORBUDT.

Grill.

 Ved anvendelse af grill udendørs skal der udvises største påpasselighed.
Sørg for at have brandslukningsudstyr i umiddelbar nærhed.

Gasflasker, olie og benzin.

Det anbefales at opsætte gult skilt ved gasflaskernes placering.
Olie og benzin må kun opbevares i mindre mængder og i godkendt emballage.

Grene, kvas og affald.

Skal fjernes hurtigst muligt efter storm og hugst.

Dit slukningsudstyr.

Det anbefales at anskaffe en godkendt 6 kg pulverslukker.
Endvidere at have en vandslange af passende længde placeret udendørs i umiddelbar nærhed af eller monteret på udendørshanen.

Grundejerforeningens
brandkorps

Brandleder:
Flemming Bohnen Jespersen
Fasansti 25, Næsby Orø
tlf. 40 33 36 53

Alarmering.
RING 112


Alarmer det lokale brandkorps, se listen på brandhuset og fortæl:

Hvad der er sket, hvor det er sket, hvem du er, hvilket telefonnummer du ringer
fra.
Vær sikker på at centralen har den rigtige adresse.
Husk det er centralen, der afslutter samtalen.

Denne vejledning bør være ophængt på et synligt sted i huset.

Lejer man huset ud til udlændinge, skal disse forholdsregler og
ordensreglementet forefindes på det pågældende sprog på ejerens egen
foranstaltning.

Husk, de første 10 minutter efter en brand er brudt ud er de vigtigste for at
redde liv og hus.


Brandlederen og
Bestyrelsen sept. 2010

Brandskurets indgang. Nøgleboksen. Ellers er det bomnøglen, som låser op.
Slukningsudstyr i brandskuret.