Ordensreglement

1. ÅBEN ILD
Omgang med åben ild i plantagen skal ske med største forsigtighed.
Levende lys, fakler m.v. må ikke benyttes i have og skovarealer, uden
brandsikkert underlag.
Enhver form for udendørs afbrænding af grene og affald er forbudt i
skoven.

2. MOTORKØRSEL
Unødig motorkørsel skal undgås. 20 km fartgrænsen skal overholdes.

3. PARKERING
Parkering skal foregå på grundene.

4. SKYDEVÅBEN
Enhver form for benyttelse af skydevåben på foreningens område er
forbudt.

5. DYREHOLD
Hunde skal holdes i snor, og deres efterladenskaber skal lægges i en
affaldspose. Høns og andet fjerkræ må ikke holdes på området.

6. GRÆSSLÅNING
Brug af støjende maskiner skal begrænses mest muligt.
Græsslåning med motor skal i weekender og helligdage foregå mellem
kl. 10.00 og 13.00. Det henstilles, at man også på hverdage så vidt
muligt slår græs i ovennævnte tidsrum.

7. HEGN
Det er forbudt at fælde skeltræer og andre vækster uden samtykke
fra naboen.

8. FÆLLES AREALER
Grundejerne skal i forening værne om foreningens fælles arealer, og
der må ikke camperes på disse.

9. UDLEJNING/LÅN
Der må ikke lejes ud til flere personer end huset og de tekniske
installationer er dimensioneret til.
Det er ejerens pligt at informere lånere og lejere om foreningens
ordensregler og love. Ordensreglementet på henholdsvis engelsk og
tysk kan rekvireres hos bestyrelsen.
Alle vore medlemmer er interesseret i, at disse regler overholdes, og
bestyrelsen beder alle om at hjælpe med håndhævelsen heraf.